Fiskevand
Her kan du læse kort om Støvring Lystfiskeriforenings medlemsvand samt gæstekortvand til vores vendskabsforening Pirken.
Vandløb

Lindenborg Å
Støvring Lystfiskeriforenings primære fiskevand og det vand som vi samtidig sælger dagkort, to-dagskort og ugekort til. Støvring Lystfiskeriforening er den forening, som har fiskevand øverst i Lindenborg Å. ca. 6 km.
- Vi bestræber os på at slå stier langs åen 2 gange årligt. Læs om aktuelle stier her.
- Vælg mellem flere typer kort
Fiskeperiode:
- 16. januar til 15. november
Fiskearter:
Almindelige forekomne fiskearter:
Havørred: SLF er en havørrede-forening. Medlemmer fisker primært natfiskeri i havørredesæsonen.
Bækørred: Der er mig bekendt ingen som fisker målrettet efter bækørrederne.
fladfisk: Fisker man med orm så er der change for at fange en skrubbe
Sjældne forekomne fiskarter:
Kildeørred: Der skulle være en naturlig bestand samt enkelte udsatte kildeørreder.
Regnbueørred: Bifangst. I takt med dambrugernes lukninger er ved at blive fortrængt af bækørreden.
Å
l: Der er ingen som fisker efter ålene, og vi kender derfor ikke deres omfang i åen.
Gedde: Har set et par mindre gedder under el-befiskning.
Aborre: Har set en enkelt aborre fanget på Industristykket.
havlampret: Set en enkelt gang ude ved jernbanebroen ved Industristykket.
Selvom der er langt ud til Limfjorden, så trækker
grønlænderne og overspringere også helt op til vore stykker.Lerkenfelt Å
- Gæstekortvand (4 kort) Hvis dette antal ikke er nok, kan man købe ekstra på danskfiskekort.dk
- 15-18 km
- Fiskeperiode:
- 16. januar til 15. november
- Se kort
Havørred
Bækørred,
Regnbueørred
Ål.
Sjældne forekomne fiskarter: fladfisk
Støvring Lystfiskeriforening har lavet en gæstekort udveksling med fiskeforeningen Pirken som råder over fiskevand i Lerkenfelt Å og Ryå. Pirken stiller fire gæstekort til rådighed til SLF medlemmer.
Kontakt Niels Larsen for at aftale afhentning af kortene (Det er fire kort i alt og IKKE fire til hver å.)Ryå
- Gæstekortvand (4 kort) Hvis dette antal ikke er nok, kan man købe ekstra på danskfiskekort.dk
- ? km
- Fiskeperiode:
- Hele året. Dog er ørreder fredet 16. nov-15. jan og gedder i hele april.
- Se kort
- Havørred, gedde, aborre, brasen, rudskalle, gråskalle, skælkarper og ål.
- Sjældne forekomne fiskarter: Laks, flire
Støvring Lystfiskeriforening har lavet en gæstekort udveksling med fiskeforeningen Pirken som råder over fiskevand i Lerkenfelt Å og Ryå. Pirken stiller fire gæstekort til rådighed til SLF medlemmer.
Kontakt Niels Larsen for at aftale afhentning af kortene (Det er fire kort i alt og IKKE fire til hver å.)Guldbækken
- 800 meter
- Fiskeperiode:
- 16. januar til 15. november
- Se kort
- Gedde, gråskalle, bækørreder og ål.
Vi har fået fiskretten stillet til rådighed på et stykke af Guldbække i Svenstrup. Bækken er smal, som bække jo er, og derfor ser den ikke ud af ret meget, men ikke desto mindre er der fanget bækørreder på 30-35 cm og enkelte gedder op til 4 kg.

Søer

Søen i Svenstrup
- SLF's medlemsvand
- ca. 2.000 m2
- Fiskeperiode:
- Hele året, men husk at gedderne er fredet i april.
- Se kort
- Gedde, karper, gråskalle, skælkarper, aborre og ål.
Søen er meget lille, men rummer rigtig mange gedder.
Regler:
Der er ikke Catch & Release men pga. søens størrelse så begræns antallet af gedder du tager med hjem, så vi ikke tømmer søen.


Biersted Mose
- SLF's medlemsvand.
- Foreningen har fået lov til at fiske i moserne. I modydelse må vi love at holde området rent, da mange natursvin har haft deres gang ved moserne.
- ? m2
- Fiskeperiode:
- Hele året, men husk at gedderne er fredet i april.
- Gedde, aborre, gråskalle og rudskalle.
Regler:
Der er Catch & Release hvis gedderne ikke tager skade under fighten.
Hold området rent.